S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Life4you s.r.o.
Kyjevská 3
831 02 Bratislava
info(a)dudlikovo.sk

TOVAR V AKCII

NOVINKY

arr3NIEČO VIAC O NAŠOM TOP PRODUKTE!Prinášame Vám novinku na trhu! Príjemne mäkkučkú, originálnu deku, na ktorú môžu maminky... arr3NAŠE PRODUKTY VAŠIMI OČAMISme veľmi radi, keď máme od Vás, našich zákazníkov, aj spätnú väzbu. Pani Anna z Trebišova nám...

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – Life4you s.r.o. – www.dudlikovo.sk

IČO: 46 823 336 , Grösslingova 5 , Bratislava 811 09
Oddiel: Sro
Čislo vložky: 89851/B
(Adresa pre doručovanie na adrese:
Life4you s.r.o. , Kyjevská 3 , 831 02 , Bratislava)


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Life4you, s.r.o., so sídlom Grösslingova 5 , Bratislava 811 09, IČO 46 823 336 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.dudlikovo.sk (ďalej len "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.dudlikovo.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

Občiansky zákonník a pri zmluve uzatvorenej na diaľku podľa § 9 a násl, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov. Kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a právnickou osobou sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, a na tieto sa nebude vzťahovať zák. č. 108/2000 Z.z., v znení neskorších predpisov.

1.4 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu, a ktorej kúpený tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo), predmet plnenia – názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiadúce zaslať identifikačné údaje tejto osoby. Objednávky prijímame aj telefonicky alebo písomne a v týchto tiež uvádzajte všetky vyššie uvedené náležitosti.


2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Kompletnú a úplnú objednávku prijatú elektronicky, Vám aj elektronicky bezodkladne potvrdíme.


2.2 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim zákazníkom a spoločnosťou Life4you, s.r.o.

2.4 Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu náhradu škody hlavne predovšetkým v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Náhrada škody môže byť do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho


Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich dní.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

* zaslať tovar späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt, a to za nasledujúcich podmienok:?- tovar musí byť v pôvodnom obale

- tovar nesmie javiť známky používania alebo nosenia

- tovar musí byť nepoškodený

- tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne)

- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované! V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude možné akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.


5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR


6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Life4you, s.r.o. si balné neúčtuje.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách a to nasledovne:


Náhrada nákladov spojených s dodaním tovaru pre Slovenskú republiku.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v paušálnej výške stanovenej v závislosti na hodnote objednaného tovaru takto:

Kuriér - spoločnosť DPD Slovakia, s.r.o.:

- vo výške 5.50 EUR – dobierka ,  pri dodaní tovaru v celkovej hodnote do 150 EUR

- vo výške 4,50 EUR – pri platbe vopred na účet, pri dodaní tovaru v celkovej hodnote do 150 EUR

- zdarma, pokiaľ hodnota objednaného tovaru presiahne čiastku 150 EUR (po odrátaní všetkých zliav)

- pri objednávke nad 100 EUR požadujeme platbu vopred na účet, č.ú. 1205640006/1111

Poštový balík - spoločnosť SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.:

-  vo výške 3.50 EUR pri dodaní tovaru v celkovej hodnote do 35 EUR

-  pri objednávke nad 5 kg je tovar možné zasielať len kuriérskou spoločnosťou

6.3 Pri nákupe nad 25 EUR doručenie kuriérom v rámci Bratislavy ZADARMO (poštovné sa neúčtuje). Možné len pri platbe vopred na účet. Č.ú. 1205640006/1111


6.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.5 Pre aktuálne ceny podľa bodu 6.4. kontaktujte prosím predávajúceho.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Life4you, s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií alebo na stránke www.dudlikovo.sk.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo vyplatení kuriérovi.

7.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.  Maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.

8.2 Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave jeho objednávky emailom, sms správou alebo telefonicky.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom DPD na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), ako aj písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje.

8.4 Vlastnícke právo k objednaným výrobkom prechádza na kupujúceho ich prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5 Tovar dodávame na celom území Slovenskej republiky.

8.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim (emailom).

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Na tovar zakúpený u spoločnosti Life4you, s.r.o. poskytujeme kupujúcemu – fyzickej osobe, záručnú dobu 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

9.2 Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, takýto tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

9.4 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, zakúpený u spoločnosti Life4you, s.r.o., u ktorého záručná doba 24 mesiacov ešte plynie. Reklamáciu uplatňujte preukázateľne uvedením vady výrobku a zaslaním tohto reklamovaného výrobku predávajúcemu.

Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku.


Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


Life4you s.r.o.

Kyjevská 3

831 02 Bratislava


Upozornenie: Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované!!!.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.dudlikovo.sk

10.1 Spoločnosť Life4you, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.dudlikovo.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Spoločnosť Life4you, s.r.o. môže kedykoľvek zmeniť výrobky a služby popísané na svojich stránkach. Ponuka výrobkov je platná v takej podobe, ako je v čase uzatvorenia zmluvy uvedená na web stránke.

10.3. Spoločnosť Life4you, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Spoločnosť Life4you, s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie potvrdzujete, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

12. Záverečné ustanovanie

12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v týchto podmienkach sa riadia slovenským právnym poriadkom.

12.2 Všeobecné zmluvné podmienky sú platné s účinnosťou od 17. 04. 2014.

13. Schválenie Všeobecných Obchodných podmienok (VOP) ZO STRANY KUPUJÚCEHO
Okamihom keď kupujúci na stránkach www.dudlikovo.sk klikne na odkaz "OBJEDNAŤ TOVAR" umiestnený pod formulárom objednávky, má sa za to, že kupujúci sa riadne oboznámil so Všeobecnými zmluvnými podmienkami, tieto si preštudoval a tým aj akceptoval. VOP sa týmto stávajú súčasťou dohody zmluvných strán.

MzkxOGZ